Page 1 - Türkçe 4.Sınıf | 3. Tema
P. 1

3. TEMA: ERDEMLER
       A A Aşağıdaki ifadelerle bulmacadaki kelimeleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Renkli
         kutularda yazan harfleri “Şifre” bölümündeki kutulara yazarak şifreyi bulu-
         nuz.


        1  Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.  4  Aralarında bölüşmek, pay etmek.

        2  Bir toplum içinde kişilerin uymak     5  İçten bağlılık.
          zorunda oldukları davranış biçim-     6  Birlik, beraberlik.
          leri ve kuralları.            7  Para ve malını esirgemeden ve-

        3  Bir kimsenin veya bir başka canlının      ren, eli açık, bonkör.
          karşılaştığı kötü durumdan dolayı
          duyulan üzüntü, acıma.

                                       A   Z   i  M

                                       H        E


                            P           L        R


                      5   S   A  D  A   K  A   T     H

                            Y          K        A

            K   A  R  D   E  Ş   L   İ  K             M


                            A                   E

                            Ş                   T

                       C  Ö  M   E   R  T


                            A

                            K       Şi fr e:            D
       Şifre:


                             50
   1   2   3   4   5   6